منبع انبساط بسته مهرافروز

منبع انبساط بسته یک سیستم تحت فشار است که نیمی از آن توسط آب و نیم دیگر توسط یک گاز مثل هوا یا ازت پر میشود. به این ترتیب سیال ناقل با اتمسفر ارتباط ندارد و فشار مورد نیاز در سیکل توسط گاز متراکم تامین میشود.

مزایا و ویژگی ها :
موارد استفاده :
مزایا و ویژگی ها :
  • اتصالات رزوه ای یکپارچه بدون استفاده از جوشکاری
  • دیافراگم قابل تعویض
  • جنس لاستیک داخلی SE-FA ایتالیا
  • پوشش خارجی رنگ پودری الکترواستاتیک
  • خوردگی در سیستم بدلیل وجود حجم ثابت سیال حامل انرژی (گرما) در چرخه بسته حداقل می باشد.
  • حداکثر صرفه جویی انرژی بدلیل محل نصب منبع که روی کلکتور برگشت می باشد.
  • فشار هوا ( یا ازت ) داخل منبع 2-3 بار تنظیم گردیده است.
موارد استفاده :

1- سیستم های سرمایش – گرمایش
2- سیستم آبرسانی

تحت فشار 24
فهرست