منبع انبساط باز عایق دار مهرافروز

با توجه به قرار گرفتن منبع انبساط در روي پشت بام ساختمانها، این منابع بصورت دائمي در معــرض وزش باد، باران، برف و اختلاف فشـار بوده و بيشترين اتـلاف انــرژي را حتي در تابستان دارا مي باشند، این اتلاف انرژی در مناطقی که از گازوئیل جهت سوخت شوفاژخانه استفاده می کنند تا چندین برابر افزایش می یابد، ولی با استفاده از منابع انبساط عايق دار مهرافروز كه دارای عايق بندي مناسب در تمامي سطوح می باشند، این مقدار اتلاف انرژي به حد صفــر رسیده و باعث صرفه جویی سالانـه حداقــل 5،000،000 ريال در كمترين ظـرفيت و 30،000،000 ريال در ظــــرفيت بزرگ می گردد که قابل شخيص در قبوض گاز و بـرق ميباشد.

منبع انبساط باز عایقدار
  • در راستای اجرای مبحث 19 مقررات ملی ساختمان
  • داراي :تائيديه از سازمان پژوهشهــــاي علمي و صنعتي
  • داراي :تائيديه ازستاد محيط زيست شهـرداري تهران
  • با حمايت :شركت بهينه سازي مصرف سوخت

 

فهرست